LINK BẢNG GIÁ IPHONE NEWSEAL 100% SERIES 14-15

29/10/2022
Tin tức

                 

CẬP NHẬT LIÊN TỤC 15/07/2024

 

𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐈𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐄𝐀𝐋 (MÁY NEW  100%)

Lưu ý: Tất cả iPhone Series 14-15 hàng Mỹ LL/A năm nay đềukhông khay sim. Những hàng khác đều .

• LL Mỹ = Chỉ dùng được Esim (ra nhà mạng thiết lập QR code, hoặc thiết lập online)

• VN + ZP (Singapore) = 1 sim vật , 1 Esim

• ZA Hong Kong = 2 sim vật

✔️Phụ kiện sẵn cường lực ốp lưng.

✔️Máy mới Fullbox 100% – Chưa Active – Chính Hãng Apple Bảo hành 12 tháng.

 

Máy mới 100% trước khi đến cửa hàng vui lòng gọi xác nhận trước 0815090000 - 0812380000 để được phục vụ tốt hơn. Xin cảm ơn quý khách.

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 15 Promax: ( giá hàng)

15 PM 256 Đen LL 27.600 (Active online Unbox 25.690)

15 PM 256 Trắng LL 28.000 (Active online Unbox 26.390)

15 PM 256 Blue LL (Active online Unbox 25.790)

15 PM 256 Natural LL 27.800 (Active online Unbox 26.690)

 

15 PM 256 Đen VN 29.400

15 PM 256 Trắng VN 29.400
15 PM 256 Blue VN 29.400
15 PM 256 Natural VN 29.200

 

15 PM 512 Đen LL 30.800 (Active online Unbox 27.890)

15 PM 512 Trắng LL 32.600 (Active online Unbox 29.690)

15 PM 512 Blue LL (Active online Unbox 27.890)

15 PM 512 Natural LL 33.000 (Active online Unbox 29.890)

 

15 PM 512 Đen VN 35.100

15 PM 512 Trắng VN 35.700

15 PM 512 Blue VN 36.100

15 PM 512 Natural VN 36.100 

 

15 PM 1TB Đen LL (Active online Unbox 29.990)

15 PM 1TB Trắng LL 35.600 (Active online Unbox 31.790)

15 PM 1TB Blue LL  (Active online Unbox 29.990)

15 PM 1TB Natural LL (Active online Unbox 31.990)

 

15 PM 1TB Đen VN 42.100

15 PM 1TB Trắng VN 41.400

15 PM 1TB Blue VN 42.100

15 PM 1TB Natural VN 41.200

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏5 𝐏𝐫𝐨:( giá hàng)

15 Pro 128 Đen LL 23.400  (Active online Unbox 21.290)

15 Pro 128 Trắng LL 23.800 (Active online Unbox 22.190)

15 Pro 128 Blue LL 23.300 (Active online Unbox 21.390)

15 Pro 128 Natural LL 24.300 (Active online Unbox 22.590)

 

15 Pro 128 Đen VN 25.200

15 Pro 128 Trắng VN 25.000  

15 Pro 128 Blue VN 25.100

15 Pro 128 Natural VN 25.200

 

15 Pro 256 Đen LL 24.800 (Active online Unbox 22.690)

15 Pro 256 Trắng LL 25.200 (Active online Unbox 23.590)

15 Pro 256 Blue LL 25.300 (Active online Unbox 22.690)

15 Pro 256 Natural LL 25.300 (Active online Unbox 23.890)

 

15 Pro 256 Đen VN 26.200

15 Pro 256 Trắng VN 28.100

15 Pro 256 Blue VN 

15 Pro 256 Natural VN 28.100

 

15 Pro 512 Đen LL 28.600

15 Pro 512 Trắng LL 

15 Pro 512 Blue LL 28.700

15 Pro 512 Natural LL 

 

15 Pro 512 Đen VN 

15 Pro 512 Trắng VN 

15 Pro 512 Blue VN 35.000

15 Pro 512 Natural VN 

 

15 Pro 1TB Đen LL 

15 Pro 1TB Trắng LL 

15 Pro 1TB Blue LL 

15 Pro 1TB Natural LL 

 

15 Pro 1TB Đen VN 

15 Pro 1TB Trắng VN

15 Pro 1TB Blue VN 

15 Pro 1TB Natural VN  

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏5 Plus:( giá hàng)

15 plus 128 Đen LL 20.600 (Active online Unbox 18.600)
15 plus 128 Vàng LL 21.100

15 Plus 128 Blue LL (Active Online Unbox 20.000)

15 Plus 128 Green LL 21.200(Active Online Unbox 20.000)
15 Plus 128 Hồng LL (Active Online Unbox 20.300)

 

15 Plus 128 Đen VN 22.500

15 Plus 128 Vàng VN 22.900

15 Plus 128 Blue VN 22.800

15 Plus 128 Green VN 22.300

15 Plus 128 Hồng VN 22.800

 

15 Plus 256 Đen LL 22.400

15 Plus 256 Vàng LL 22.000

15 Plus 256 Blue LL 22.400

15 Plus 256 Green LL 22.000

15 Plus 256 Hồng LL 23.600

 

15 Plus 256 Đen VN 25.400

15 Plus 256 Vàng VN 25.800

15 Plus 256 Blue VN  25.700

15 Plus 256 Green VN 25.600

15 Plus 256 Hồng VN 25.500

 

15 Plus 512 Đen LL 25.100

15 Plus 512 Vàng LL 25.400

15 Plus 512 Blue LL 25.700

15 Plus 512 Green LL 25.600

15 Plus 512 Hồng LL 


15 Plus 512 Đen VN 31.500

15 Plus 512 Vàng VN 

15 Plus 512 Blue VN 31.500

15 Plus 512 Green VN 31.200

15 Plus 512 Hồng VN 31.500

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏5: ( giá hàng)

15 128 Đen LL 18.000 (Active Online Unbox 16.590)
15 128 Vàng LL (Chưa Active Unbox 16.990)
15 128 Blue LL (Active Online Unbox 16.990)
15 128 Green LL 18.600 (Active online Unbox 16.990)
15 128 Hồng LL (Active online Unbox 17.490)

 

15 128 Đen VN 19.800

15 128 Vàng VN 19.900

15 128 Blue VN 19.700

15 128 Green VN 19.800

15 128 Hồng VN 19.800

 

15 256 Đen LL  

15 256 Vàng LL 

15 256 Blue LL 21.200

15 256 Green LL 

15 256 Hồng LL 

 

15 256 Đen VN 

15 256 Vàng VN 

15 256 Blue VN 23.300

15 256 Green VN 23.300

15 256 Hồng VN 23.300 

 

15 512 Đen LL 22.700

15 512 Vàng LL 

15 512 Blue LL 

15 512 Green LL 

15 512 Hồng LL 

 

15 512 Đen VN 

15 512 Vàng VN

15 512 Blue VN 

15 512 Green VN 

15 512 Hồng VN 

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐱:( giá hàng)

14 PM 128 Đen LL 25.900

14 PM 128 Trắng LL 

14 PM 128 Vàng LL 25.900

14 PM 128 Tím LL 26.000

 

14 PM 128 Đen VN 

14 PM 128 Trắng VN 

14 PM 128 Vàng VN 

14 PM 128 Tím VN 27.300

 

14 PM 256 Đen LL 26.800

14 PM 256 Trắng LL 

14 PM 256 Vàng LL 27.000

14 PM 256 Tím LL 

 

14 PM 256 Đen VN 

14 PM 256 Trắng VN

14 PM 256 Vàng VN 

14 PM 256 Tím VN 

 

14 PM 512 Đen LL 

14 PM 512 Trắng LL 

14 PM 512 Vàng LL 

14 PM 512 Tím LL 

 

14 PM 512 Vàng VN  
14 PM 512 Tím VN 

 

14 PM 1T Đen LL 30.500

14 PM 1T Trắng LL 

14 PM 1T Vàng LL 

14 PM 1T Tím LL 30.300

 

📱𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒 𝐏𝐫𝐨:( giá hàng)

14 Pro 128 Đen LL 22.600

14 Pro 128 Trắng LL 

14 Pro 128 Vàng LL 23.100

14 Pro 128 Tím LL 

 

14 Pro 128 Đen VN 

14 Pro 128 Trắng VN 

14 Pro 128 Vàng VN 24.200

14 Pro 128 Tím VN 

 

14 Pro 256 Đen LL 

14 Pro 256 Trắng LL 

14 Pro 256 Vàng LL 24.300

14 Pro 256 Tím LL 24.400

 

14 Pro 256 Đen VN 

14 Pro 256 Trắng VN 

14 Pro 256 Vàng VN 

14 Pro 256 Tím VN 

 

14 Pro 512 Đen LL 

14 Pro 512 Trắng LL 

14 Pro 512 Vàng LL 

14 Pro 512 Tím LL 

 

14 Pro 512 Vàng VN 

 

14 Pro 1T Đen LL 

14 Pro 1T Trắng LL

14 Pro 1T Vàng LL 

14 Pro 1T Tím LL 

 

📱 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒 𝐏𝐥𝐮𝐬:( giá hàng) 

14 Plus 128 Đen LL 17.600

14 Plus 128 Trắng LL 

14 Plus 128 Đỏ LL 

14 Plus 128 Blue LL 

14 Plus 128 Tím LL 

14 Plus 128 Vàng LL 

 

14 Plus 128 Đen VN 19.800

14 Plus 128 Trắng VN 19.900

14 Plus 128 Đỏ VN 

14 Plus 128 Blue VN 19.900 

14 Plus 128 Tím VN  19.900

14 Plus 128 Vàng VN 

 

14 Plus 256 Đen LL 19.500 

14 Plus 256 Trắng LL 19.800

14 Plus 256 Đỏ LL 19.600

14 Plus 256 Blue LL 19.700

14 Plus 256 Tím LL 19.800

14 Plus 256 Vàng LL 19.700

 

14 Plus 256 Trắng VN 

14 Plus 256 Tím VN

 

14 Plus 512 Đen LL 
14 Plus 512 Trắng LL 
14 Plus 512 Blue LL 
14 Plus 512 Tím LL 

14 Plus 512 Đỏ LL 

14 Plus 512 Vàng LL

 

📱𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟒:( giá hàng)

14 128 Đen LL 14.700

14 128 Trắng LL 

14 128 Đỏ LL 14.700

14 128 Blue LL 

14 128 Tím LL 

14 128 Vàng LL 14.900

 

14 128 Đen VN 17.000

14 128 Trắng VN 17.100

14 128 Đỏ VN 

14 128 Blue VN 17.100

14 128 Tím VN 17.200

14 128 Vàng VN 

 

14 256 Đen LL 
14 256 Trắng LL 
14 256 Blue LL 
14 256 Tím LL 
14 256 Vàng LL 

 

14 256 Đen VN 
14 256 Blue VN 

14 256 Tím VN 

 

14 512 Đen LL 

14 512 Trắng LL 

14 512 Blue LL 

14 512 Tím LL 

14 512 Vàng LL 

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hàng iPhone 1978 là gì, có tốt không? Có nên mua hàng iPhone 1978 không?

Trên thị trường thì chúng ta đã quen với khá nhiều thuật ngữ như là iPhone lock, iPhone chính hãng hay là iPhone quốc tế và cả những sản phẩm iPhone dựng nữa. Tuy nhiên có một khái niệm mang tên là iPhone 1978 sẽ có nhiều người vẫn chưa hiểu hết về những chiếc iPhone này. Vậy thì iPhone 1978 là gì và nếu mua phải những chiếc iPhone này thì có sao hay không thì các bạn cùng tìm hiểu với SV Store trong bài viết này nhé.  

Bạn sắp mua một chiếc iPhone cũ? Đây sẽ là ứng dụng giúp ích rất nhiều cho bạn

Giải pháp giúp bạn kiểm tra nhanh chiếc iPhone cũ mà không cần phải bung máy.

Giá iPhone 14 Pro Max vẫn trên 40 triệu, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Người buôn hàng xách tay phải mua máy với giá chênh 4-6 triệu đồng ngay từ thị trường chợ đen. Để có lãi, họ buộc phải bán lại giá cao.